Tuesday, September 21, 2010

136. Mira Mataija

Mira Mataija drew this red mermaid in agony, that reminds me of "The Scream" a painting by Edvard Munch. This is what she has to say about it with her own words:

"I akvarelljuset, illustrationssalen. Lukten av zinkvit färg och flyktiga sammanhang. Du står lutad över ett stort bord och river ut sidor ur din bok och sprider ut dem. Sjöjungfrur tar över bordsskivan, rummet, världen.
Du räcker mig pennan och ber mig. En med urgröpta ögonhålor, skadeskjuten framtidstro och en kropp som bränner ner haven.

Minnet kan vara rekonstruerat.

Övervattensvärldar. Vi står på skoltaket med deras tvådimensionella kroppar i händerna och luftvirvlarna tar omvägar kring oss. det är höst i våra ansikten och din mun är ett jack i papperet. mina ögon klipper intryck till fragment med fransade kanter.

Minnet kan vara konstruerat.

När kolet i din ögonvrå druckits upp av grafitljuset kastar vi kropparna
åt vinden fattar våra pennor
särar på våra sammanbundna ben och börjar gå.

Genom öken och under oceaner"

No comments:

Post a Comment